Procedury dotyczące poszczególnych wniosków:

 1. Budowa lub przebudowa zjazdu: wniosek 1 + decyzja administracyjna (art. 29 ust. 1).
  • Zezwolenie na czas nieokreślony;
  • Zezwolenie wygasa, jeżeli w ciągu 3 lat od jego wydania zjazd nie został wybudowany.
 2. Uzgodnienie projektu budowlanego zjazdu: wniosek 2 + decyzja administracyjna.
 3. Przebudowa lub remont obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z gospodarką drogową lub obsługą ruchu – art. 38 ust. 2.
  • Niezajęcie stanowiska na wniosek właściciela bądź inwestora uznaje się jako wyrażenie zgody (14 dni).
  • Odmowa wyrażenia zgody następuje w drodze decyzji administracyjnej.
 4. Lokalizowanie w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego – wniosek 4 + decyzja administracyjna (art. 39 ust. 3 i 3a).
  • o uzgodnieniu przed uzyskaniem pozwolenia na budowę projektu budowlanego obiektu lub urządzenia;
  • uzyskanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenie budowy albo wykonaniu robót budowlanych;
  • uzyskanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego lub na umieszczenie w nim obiektu lub urządzenia.
 5. Prowadzenie robót w pasie drogowym – zajęcie pasa drogowego: wniosek 5+ decyzja administracyjna (art 40 ust. 1; ust 2 pkt 2).
 6. Umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego – OPŁATY ROCZNE: wniosek 6 + decyzja administracyjna (art. 40 ust. 1, ust. 2 pkt. 2).
 7. Umieszczanie w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego: wniosek + decyzja administracyjna (art. 40 ust. 1, ust. 2 pkt. 3).
  • Umieszczenie w pasie drogowym reklamy: wniosek 7 + decyzja administracyjna (art. 40 ust. 1, ust. 2 pkt. 3 j.w.).
 8. Zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt. 4 – 6:  wniosek 8 + decyzja administracyjna (art. 40 ust. 1; ust. 2 pkt. 4).
 9. Zajęcie pasa drogowego na czas usunięcia awarii urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego: zawiadomienie zarządcy + decyzja administracyjna (art. 40 ust. 14a).

 

Załączniki do pobrania

MIEJSKA SŁUŻBA DROGOWA

MIEJSKA SŁUŻBA DROGOWA