Siedziba MSD przy ulicy Ciesielczuka 2 w Hrubieszowie. W 1996 r. ówczesną kasę biletową przebudowaliśmy na naszą siedzibę.

Parę słów o nas

Podstawa prawna: Uchwała Nr VIII/92/94 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 30 grudnia 1994 roku w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Miejska Służba Drogowa.

Majątek: Miejska Służba Drogowa dysponuje mieniem wydzielonym i przekazanym przez Burmistrza Miasta oraz mieniem nabytym.

Osoba odpowiedzialna: Kierownik MSD – Mariusz Biront.

Czym się zajmujemy ?

Do podstawowych zadań Miejskiej Służby Drogowej należą sprawy :

 1. Z zakresu transportu :
  • planowanie, budowa, przebudowa, remont, utrzymanie dróg gminnych, dróg wewnętrznych oraz zarządzanie parkingami
  • administrowanie przystankami komunikacyjnymi, w tym pobieranie opłat
 2. Z zakresu gospodarki komunalnej:
  • utrzymanie i konserwacja zieleni komunalnej
  • utrzymanie porządku i czystości na terenach komunalnych
  • administrowanie i zarządzanie tablicami oraz słupami ogłoszeniowymi

Nasze tereny

Miejska Służba Drogowa administruje drogami gminnymi oraz drogami wewnętrznymi. Do naszego zakresu obowiązków należy ponad to utrzymanie przystanków, ciągów pieszych i tablic ogłoszeniowych. Jeżeli chciałbyś zobaczyć administrowane przez nas tereny, niżej znajduje się ich wykaz.

Pojazdy i sprzęt

MIEJSKA SŁUŻBA DROGOWA

MIEJSKA SŁUŻBA DROGOWA